Nasi klienci:
- Firma Target
- M.O.P.S. Gdynia
- Firma Margo
- Szkoła Hipolita Roszczynialskiego - Rumia
- Terminal Węglowy Gdynia
- Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych - ZSCHiE Gdynia
- Szkoła Podstawowa nr 2, im. Małego Trójmiasta Kaszubskiego